3RKøbenhavn

World Trade Center Ballerup
Borupvang 3
2760 Ballerup
Denmark
Mail: info@3rk.dk


Lars Heilesen, cand.jur.

lars heilesen 3rk Advokat, tidligere Landsformand for Byggesocietetet.
Fagområder: Juridisk, økonomisk og politisk rådgivning i forbindelse med udviklingssager.
Telefon: +45 2964 7008 – E-mail: larsheilesen@3rk.dk

 


Poul Nielsen, arkitekt maa

Københavns Kommune 1978-2015 , tidligere enhedschef og afdelingsarkitekt ved Teknik og Miljøforvaltningen.Poul Nielsen 3rkøbenhavn tidligere enhedschef københavns kommune 3 nyskalering
Fagområder: Kommune- og lokalplanlægning, byggesagsbehandling, udstykningskontrol, boligregulering mv.
Telefon: +45 3066 8672 – E-mail: poulnielsen@3rk.dk

 


Ole Sperling, cand.jur.

ole-sperling Københavns Kommune 1971-2008, tidligere direktør.
Fagområder: Byggesagsbehandling, udstykningskontrol, boligregulering mv.
Telefon: +45 2750 5201 – E-mail: olesperling@3rk.dk

 


Jens Ole Nielsen, civilingeniør

jens-ole-nielsen Københavns Kommune 1970-2008, tidligere direktør.
Fagområder: Kommune- og lokalplanlægning, byfornyelse og støttet byggeri mv.
Telefon: +45 2686 1315 – E-mail: jensolenielsen@3rk.dk