Indsatsområder

3RKøbenhavn rådgiver om behandling af plan- og byggesager.

Vi hjælper med screening og rådgivning. Fra første idé om et areals udvikling til byggetilladelse.

Vi hjælper desuden i byggefasen med opfølgning af byggetilladelsens forbehold og med at komme i mål med en endelig ibrugtagningstilladelse.

Vi bidrager til optimale løsninger i byggesager. Vi yder rådgivning under hele forløbet med professionel og effektiv assistance.

Undgå faldgruber:

  • Tidsmæssigt
  • I kritiske faser
  • Ressourcemæssigt

Erfaringsområder

3RKøbenhavn er eksperter i håndtering af plan- og byggesager med årelang, praktisk erfaring.

Konkret sagsbehandling, herunder administrative og politiske processer ved gennemførelsen af en sag.

Vi har den nødvendige indsigt i lovgivningen vedrørende planlægning og behandling af plan- og byggesager.

Kundegrupper

Arealejere
Bygherrer
Developere
Kommuner
Arkitektfirmaer
Ingeniørfirmaer
Landinspektører
Advokater
Ejendomsmæglere
Banker
Kreditforeninger